Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Trung tâm Thông tin du lịch tập huấn cho các…

Trung tâm Thông tin du lịch tập huấn cho các doanh nghiệp du lịch Bình Định về chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Lớp tập huấn trực tuyến được kết nối từ điểm cầu Trung tâm Thông tin du lịch tại Hà Nội

Dự khai giảng lớp tập huấn có ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch); bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng phòng quản lý du lịch, Sở Du lịch Bình Định và hơn 50 học viên là quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Bình Định.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch cho biết, những năm gần đây, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã được ngành du lịch tích cực triển khai. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025”, Tổng cục Du lịch đã nghiên cứu, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, trong đó có các giải pháp công nghệ để hỗ trợ hoạt động du lịch an toàn thông qua các nền tảng, ứng dụng trên điện thoại.

Ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn ngày hôm nay được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai mở lại hoạt động du lịch theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định tìm hiểu và nâng cao kỹ năng chuyển đổi số, từ đó khai thác hiệu quả trong hoạt động đón và phục vụ khách thời gian tới.

Theo bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch Bình Định, chuyển đổi số là yêu cầu và xu thế tất yếu để phát triển trong bối cảnh mới. Sự hỗ trợ, hợp tác giữa Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) và Sở Du lịch Bình Định ngày hôm nay nhằm trang bị kiến thức chuyên môn cho đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp du lịch trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách khi mở cửa đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 118 ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định.

Lớp tập huấn tại điểm cầu Bình Định

Tại buổi tập huấn, các cán bộ của Trung tâm Thông tin du lịch đã giới thiệu, hướng dẫn sử dụng chi tiết các tính năng trên trang đăng ký và đánh giá an toàn Covid-19 tại địa chỉ https://safe.tourism.com.vn; các ứng dụng sử dụng trong hoạt động đón khách như Du lịch Việt Nam an toàn, Hướng dẫn du lịch Việt Nam…

Chiều cùng ngày, các học viên tiếp tục tập huấn liên quan đến “Nghiệp vụ, kỹ năng Marketing khai thác thị trường, phát triển sản phẩm”.

Trung tâm Thông tin du lịch