Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Trung tâm Thông tin du lịch tập huấn về công…

Trung tâm Thông tin du lịch tập huấn về công tác báo cáo thống kê tại Hà Giang

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: TITC

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày (21-22/10/2022) với sự hỗ trợ hướng dẫn của các chuyên gia thuộc Trung tâm thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) nhằm triển khai công tác cập nhật thông tin, thống nhất phương pháp thống kê du lịch; thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ hoạt động của các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch); bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Giang cùng gần 50 học viên đến từ Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, Sở VHTTDL Hà Giang, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Giang phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Giang cho biết: Thống kê là công cụ quan trọng để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, phát triển sự nghiệp. Kết quả thống kê là căn cứ khoa học quan trọng nhất cho việc hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển đúng, trúng và hiệu quả. Công tác báo cáo thống kê lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong những năm qua đã được ngành quan tâm, chú trọng, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định, giúp cho việc định hướng, đề ra các chỉ tiêu phát triển tương đối chính xác.

Với đặc thù du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; tính biến động cao. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ từ cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh đến các huyện, thành phố có lực lượng mỏng, do đó việc thống kê, tính toán lượng khách du lịch, doanh thu du lịch của các địa phương và của tỉnh có điểm chưa thống nhất, thiếu cơ sở khoa học, chưa đảm bảo cơ sở dữ liệu phân tích cho sự phát triển du lịch của địa phương hiện tại và định hướng chiến lược phát triển trong tương lai.

Ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch phát biểu tại buổi tập huấn

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, Sở VHTTDL Hà Giang được Trung tâm thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) hỗ trợ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác báo cáo thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh. Thay mặt cho lãnh đạo Sở, bà Nguyễn Thị Hoài cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Lãnh đạo Trung tâm Thông tin du lịch và các chuyên gia đã dành thời gian hướng dẫn chi tiết cho các học viên, tập huấn công tác báo cáo thông kê khách du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang đảm bảo chính xác, khoa học, là cơ sở quan trọng để Hà Giang đề xuất chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Ông Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch cho biết: Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chế độ báo cáo thống kê cấp ngành thuộc lĩnh vực du lịch đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để ngành Du lịch áp dụng triển khai công tác thống kê du lịch trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã và đang triển khai công tác tập huấn cho các địa phương trong đó có Hà Giang để giúp địa phương xây dựng nguồn số liệu thống kê du lịch chính thống, uy tín phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của ngành du lịch. Đồng thời nâng cao vai trò của công tác thống kê du lịch, đưa công tác thống kê du lịch của ngành và các địa phương, doanh nghiệp đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ông Hòa cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong công tác thống kê, giúp nâng cao tính khoa học, minh bạch và hiệu quả của thống kê du lịch.

Phó Giám đốc Hoàng Quốc Hòa đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Giang và sự tham gia tích cực của các học viên và mong rằng lớp tập huấn sẽ diễn ra thành công, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Trung tâm Thông tin du lịch