Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Hoạt động
  4. »
  5. Trung tâm Thông tin du lịch tập huấn về phần…

Trung tâm Thông tin du lịch tập huấn về phần mềm báo cáo thống kê du lịch tại Cần Thơ

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ cho biết, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới, Sở VHTTDL Cần Thơ đang đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Một nội dung quan trọng của lớp tập huấn là triển khai hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm báo cáo thống kê du lịch của Tổng cục Du lịch theo Thông tư số 18/2021/TT/BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) giới thiệu, hướng dẫn về phần mềm báo cáo thống kê du lịch tới các học viên

Đồng thời, cung cấp thông tin cho học viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; ứng dụng hệ thống phần mềm cổng du lịch thông minh; triển khai nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước về du lịch: cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, lữ hành, khu, điểm du lịch; triển khai các quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh du lịch…

Tại lớp tập huấn, cán bộ của Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã giới thiệu, hướng dẫn các học viên về sử dụng phần mềm báo cáo thống kê du lịch tại địa chỉ: http://thongke.tourism.vn/baocao.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Theo đó, mục đích của phần mềm là hỗ trợ công tác báo cáo thống kê du lịch của cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp du lịch. Trong đó, quản lý báo cáo thống kê của các doanh nghiệp du lịch do địa phương quản lý; trực tiếp hỗ trợ công tác báo cáo thống kê du lịch lên cơ quan quản lý cấp trên; gửi báo cáo nhanh chóng từ doanh nghiệp đến cơ quan quản lý. Đây cũng là bước tin học hóa quy trình tính toán, tổng hợp số liệu trong báo cáo thống kê của địa phương, doanh nghiệp.

Chức năng chính của phần mềm là hỗ trợ nhập, xem báo cáo thống kê, quản lý thông tin, tài khoản của doanh nghiệp và quản lý báo cáo thống kê của doanh nghiệp. Thông qua phần mềm sẽ hỗ trợ quản lý dữ liệu tập trung và tạo điều kiện cho người dùng dễ dàng tra cứu, tìm kiếm dữ liệu.

Với sự hướng dẫn của các cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch, học viên tham dự lớp tập huấn đã có thể thực hành trực tiếp trên máy tính về phần mềm chế độ báo cáo thống kê du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch