Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Báo cáo toàn cầu về du lịch mạo hiểm (Quý…

Báo cáo toàn cầu về du lịch mạo hiểm (Quý III – IV)

Trong thời gian gần đây, du lịch mạo hiểm đang phát triển trở thành một trong những loại hình du lịch được ưa chuộng, mang lại những trải nghiệm độc đáo thu hút khách du lịch, đặc biệt là đối tượng khách ưa thích khám phá và mạo hiểm.

Du lịch mạo hiểm thường gắn liền với môi trường thiên nhiên và giao lưu văn hóa tại điểm đến. Do đó, phát triển du lịch mạo hiểm theo hướng bền vững và có trách nhiệm sẽ góp phần nâng cao ý thức của khách du lịch về việc tôn trọng, bảo vệ tài nguyên, di sản tự nhiên và văn hóa; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng.

Với tinh thần đó, Ban biên tập Trung tâm Thông tin du lịch lựa chọn biên soạn, giới thiệu tới quý độc giả tài liệu “Báo cáo toàn cầu về Du lịch mạo hiểm” của Tổ chức Du lịch thế giới nhằm cung cấp góc nhìn rõ hơn về du lịch mạo hiểm; xu hướng trong tương lai; vai trò của du lịch mạo hiểm đối với kinh tế, cộng đồng và môi trường địa phương; cơ hội, thách thức và các sáng kiến hợp tác công-tư trong du lịch mạo hiểm.

Khai thác du lịch mạo hiểm mang lại những cơ hội và đan xen cả những thách thức đối với phát triển bền vững nên đòi hỏi sự quan tâm của các cấp, các ngành nhằm khai thác và quản lý du lịch mạo hiểm theo hướng có trách nhiệm và thận trọng như theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO). Hy vọng rằng, báo cáo này sẽ góp phần hiệu quả phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển du lịch mạo hiểm, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên tự nhiên và văn hóa.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ