Skip to content

Bản tin du lịch

Đo lường việc làm trong ngành Du lịch

Những năm gần đây, ngành Du lịch đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế, xã hội và chứng tỏ vai trò là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Những năm gần đây, ngành Du lịch

Xem tiếp

Du lịch và phát triển cộng đồng ở Châu Á

Trong phần I ở Bản tin quý trước, chúng tôi đã giới thiệu với độc giả 4 chương đầu về một số mô thực tiễn về phát triển du lịch cộng đồng ở các quốc gia Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan. Trong Bản tin số này, chúng tôi xin

Xem tiếp