Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Báo cáo về du lịch Việt Nam – Thái Lan…

Báo cáo về du lịch Việt Nam – Thái Lan Quý II/2010

Ban Biên tập Bản tin Du lịch xin giới thiệu các tài liệu nghiên cứu của Business Monitor International* về Du lịch Việt Nam và Thái Lan. Các tài liệu này được xuất bản vào quý II năm 2010, khi đó du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng mới bắt đầu phục hồi. Chính vì vậy những con số dự đoán của Business Monitor International đối với số lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam 2010 khó chính xác như hiện nay chúng ta đã biết. Điều này càng cho thấy sức vươn lên mạnh mẽ của Du lịch Việt Nam trong năm qua.

Để phục vụ công tác nghiên cứu, chúng tôi vẫn đăng tải tài liệu này để bạn đọc tham khảo phương pháp nghiên cứu, một cách nhìn của nước ngoài đối với sự phát triển Du lịch của Việt Nam cũng như của nước bạn láng giềng Thái Lan.


Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ