Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Cẩm nang phân đoạn thị trường du lịch

Cẩm nang phân đoạn thị trường du lịch

Trong năm 2000, tỷ lệ đi du lịch trong dân chúng chỉ là 11,5 chuyến du lịch quốc tế trong tổng số 100 người. Năm 1970, tỷ lệ này chỉ là 4,5 và dự báo vào năm 2020 sẽ là 21.

Với thực tế chỉ một phần nhỏ dân số thế giới tham gia vào thị trường du lịch quốc tế và có thái độ cởi mở đối với các thông điệp tiếp thị thì kể từ năm 2000 sự cạnh tranh trong ngành kinh doanh này đã trở nên ngày càng gay gắt. Nguồn lực dành cho tiếp thị của cơ quan du lịch quốc gia (chủ yếu là từ ngân sách nhà nước) thường có giới hạn, vì vậy cần sử dụng một cách
cẩn trọng, tập trung vào những hoạt động mang lại hiệu quả mong muốn. Thực ra, phân đoạn thị trường là công việc tập trung nguồn lực vào những khách hàng tiềm năng nhất và phù hợp với tiêu chí mà điểm đến đặt ra.
 

Chúng tôi nhấn mạnh rằng cuốn cẩm nang này không phải là thứ gì đó tuyệt đối. Có rất nhiều cách cơ quan du lịch quốc gia có thể áp dụng để phân đoạn khách hàng của mình; đồng thời trên thị trường vẫn luôn xuất hiện những phương pháp phân đoạn mới, rất sáng tạo. Cuốn cẩm nang này nhằm trang bị cho các cơ quan du lịch quốc gia và cả các tổ chức quản lý điểm đến những công cụ cơ bản để áp dụng và/hoặc xây dựng kỹ thuật phân đoạn cho riêng đơn vị mình.

Vì thế, cuốn cẩm nang được chia thành 4 phần khác nhau:
° Phần thứ nhất: Đặt ra cơ sở lý thuyết và nền tảng cơ bản để sử dụng phân đoạn thị trường, coi phân đoạn là một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị của cơ quan du lịch quốc gia.
° Phần thứ hai: Nghiên cứu những phương pháp phân đoạn thị trường mà các cơ quan du lịch quốc gia đang sử dụng để hiểu được tư duy phân đoạn thị trường, rồi chỉ ra những phương pháp tốt nhất.
° Phần thứ ba: Nghiên cứu chi tiết về một số kỹ thuật phân đoạn thị trường cơ bản.
° Phần thứ tư: Đề xuất một số bước triển khai trong thực tế mà cơ quan du lịch quốc gia có thể sử dụng để tiến hành hoặc tiếp tục phát triển các hoạt động tiếp thị dựa trên cơ sở phân đoạn thị trường. Ở trong phần này, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu chứ không hải ngôn ngữ chuyên ngành tiếp thị để ngay cả độc giả không có chuyên môn về tiếp thị cũng hiểu rõ được những quy trình cần thiết.

Có thể một số độc giả sẽ thấy rằng cuốn cẩm nang này vẫn còn những thiếu sót hay chưa đề cập đầy đủ tới một kỹ thuật phân đoạn đang thịnh
hành nào đó. Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được những lời nhận xét, góp ý từ phía độc giả để chúng tôi có thể tiếp thu và điều chỉnh trong những ấn bản tới.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ