Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Cẩm nang xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch…

Cẩm nang xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch – Phần II

Các thành viên thuộc Ủy ban Theo dõi diễn tiến thị trường ETC đã đóng góp cho cuốn cẩm nang này là: ông Leslie Vella, (Chủ tịch MIG và Cơ quan Du lịch Malta), Bà Lisa Davies (Bộ phận Điều hành ETC), Ông John Kester và Bà Sandra Carvão (UNWTO), Bà Carla Aguirre (VisitSweden), Bà Galle Berréhouc (Atout France/Agence de Développement Touristique de la France), Bà Ylva Bjưrnberg (VisitSweden), Ông Christian Brandt (VisitDenmark), Ông David Edwards (VisitBritain), Bà Belen Gonzalez (Turespađa), Ông Brian Maher (Fáilte  Ireland), Ông Joachim Scholz (Ủy ban Du lịch Quốc gia Đức), Bà Anna Siemianowska (Tổ chức Du lịch Ba lan), Bà Judit Sulyok (Cơ quan Du lịch Quốc gia Hungari), Bà Helena Varona (Turismo de Portugal) và Ông Tom Ylknen (Ủy ban Du lịch Phần Lan). Ngoài ra còn có Bà Malgorzata Nowinska (Đại học Bedfordshire).

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ông Simon Anholt, tác giả cuốn sách Chỉ số thương hiệu Quốc Gia Anholt và Biên tập viên của Tạp chí Xây dựng Thương hiệu Khu vực địa lý và Ngoại giao công chúng, người đã đóng góp bài “Tại sao hình ảnh Quốc gia có ý nghĩa?”.

Cuốn cẩm nang của chúng tôi đã không thể hình thành nếu thiếu những lời khuyên và đóng góp về mặt chuyên môn của nhiều chuyên gia xây dựng thương hiệu từ khắp nơi trên thế giới. Với lòng cảm kích, chúng tôi thừa nhận những đóng góp của họ ở những điểm liên quan trong cuốn sách này.
 

Chúng tôi cũng muốn thể hiện sự cảm ơn chân thành đến các chuyên gia xây dựng thương hiệu đã tham gia Ủy ban Tư vấn Quốc tế để xem xét lại tính chính xác và tính phù hợp với thực tiễn của cuốn sách này, bao gồm:
° Ông Roger Pride, Quốc hội xứ Wales;
° Bà Shareen Thude, Ủy ban Du Lịch Namibia;
° Ông Richard Beere, Tổng cục Du lịch Australia;
° Bà Sue Warren, SNV Hà Lan
Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật từ các
nguồn sau:
° TNS Travel & Tourism (UK) on Measuring Brand Impact; Lữ hành
và Du lịch TNS (UK) về Đánh giá Tác động của Thương hiệu;
° Ông David Reid của trang web becausebrandsmatter.com (UK)

Hướng dẫn nhận file đầy đủ