Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Chính sách visa thông thoáng: Động lực thúc đẩy tăng…

Chính sách visa thông thoáng: Động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua du lịch

Du lịch thế giới đang bước vào giai đoạn hồi phục sau một thời gian chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhu cầu du lịch quốc tế đã tăng trở lại. Trong những năm qua, ngành Du lịch thế giới nói chung và Du lịch Việt Nam nói riêng đã chứng tỏ được sự kiên cường và là động lực quan trọng cho sự phục hồi của nền kinh tế trong những thời điểm suy thoái.


Các quốc gia ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo thuận lợi cho đi lại du lịch trên toàn cầu. Tiêu biểu là vào tháng 6/2012 tại Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia G20, các nhà lãnh đạo G20 công nhận vai trò của du lịch như “một phương tiện tạo ra công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế”; đồng thời cam kết “tạo thuận lợi cho đi lại du lịch nhằm hỗ trợ tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng toàn cầu”. Tháng 10/2013, Hội nghị Đối thoại cấp cao APEC về chính sách tạo điều kiện đi lại thuận lợi đã ghi nhận những kết quả quan trọng của nghiên cứu về tác động của việc tạo điều kiện đi lại thuận lợi đối với khu vực APEC của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tạo điều kiện thuận lợi về visa nhập cảnh.


Trong Bản tin quý 4, Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu với độc giả nghiên cứu của UNWTO và WTTC về chính sách visa với vai trò như một động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua du lịch, trong đó phân tích vai trò, chức năng của visa và những trường hợp điển hình về cải cách chính sách visa tại một số quốc gia thuộc G20 và APEC. Hy vọng rằng, tài liệu này sẽ góp phần tích cực cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, chỉ đạo điều hành nhằm thúc đẩy Du lịch vốn là một ngành kinh tế tổng hợp, mang tính liên ngành, liên vùng cao.
Xin trân trọng giới thiệu./.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ