Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Đo lường việc làm trong ngành Du lịch

Đo lường việc làm trong ngành Du lịch

Những năm gần đây, ngành Du lịch đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế, xã hội và chứng tỏ vai trò là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Những năm gần đây, ngành Du lịch đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển kinh tế, xã hội và chứng tỏ vai trò là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Năm 2016, Việt Nam đón trên 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 26% so với năm 2015; đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP chiếm khoảng 6,96%. Năm 2017 ngành đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so với năm 2016.

Du lịch không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế mà còn góp phần tạo ra nhiều việc làm. Đây là hai yếu tố then chốt trong phân tích hiệu quả kinh tế mà du lịch mang lại. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hiện nay trên cả bình diện quốc tế và quốc gia, dữ liệu về việc làm trong ngành du lịch vẫn chưa có sự thống nhất, chất lượng không cao và thiếu tính so sánh quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu do sự khác biệt về phương pháp đo lường và nguồn số liệu.

Tài liệu “Đo lường việc làm trong ngành Du lịch” (Measuring Employment in the Tourism Industries)  do Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp xuất bản, với mục đích góp phần thống nhất nhận thức của các bên, hỗ trợ nâng cao năng lực về đo lường việc làm du lịch và cải thiện tính so sánh quốc tế của số liệu thống kê việc làm du lịch.

Tài liệu sẽ giới thiệu những vấn đề liên quan đến việc làm trong ngành du lịch, khung phương pháp đo lường việc làm, các nguồn số liệu chính cần được sử dụng, tính so sánh quốc tế của số liệu, và một số kinh nghiệm điển hình của quốc tế trong lĩnh vực này.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ