Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Du lịch và biến đổi khí hậu ứng phó với…

Du lịch và biến đổi khí hậu ứng phó với thách thức toàn cầu

Càng ngày, biến đổi khí hậu càng có tác động sâu sắc đến mọi mặt của hoạt động kinh tế, xã hội của từng quốc gia trên thế giới, trong đó có hoạt động du lịch. Du lịch rất nhạy cảm trước những tác động của biến đổi khí hậu, nó có thể làm thay đổi yếu tố Cung và Cầu. Ở chiều ngược lại, hoạt động du lịch cũng góp phần vào hiện tượng biến đổi khí hậu, ước tính gây ra khoảng 5% lượng khí thải CO2 toàn cầu.


Tuy nhiên, du lịch cũng được đánh giá là ngành có vai trò quan trọng trong ứng phó với thách thức của biến đổi khí hậu và góp phần xóa đói giảm nghèo. Các quốc gia đang ngày càng chú ý hơn tới phát triển du lịch bền vững, cùng với đó là các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu.


Đối với Việt Nam, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (năm 2007), chúng ta là một trong năm quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Vào năm 2100, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên 3oC và mực nước biển dâng lên 1m. Hậu quả là khoảng 90% diện tích trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập hoàn toàn, 4,4% lãnh thổ Việt Nam bị ngập vĩnh viễn.


Viễn cảnh khắc nghiệt này đòi hỏi các quốc gia trong đó có Việt Nam cần lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Ngành Du lịch với vai trò vừa là tác nhân vừa là nạn nhân của biến đổi khí hậu cũng không thể đứng ngoài cuộc.


Với ý nghĩa đó, Ban biên tập Trung tâm Thông tin du lịch lựa chọn dịch tài liệu “Du lịch và Biến đổi khí hậu – Ứng phó với thách thức toàn cầu”(trong Bản tin du lịch Quý II và Quý III 2014). Hy vọng rằng tài liệu này sẽ cung cấp thêm cho quý độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến biến đổi khí hậu, ảnh hưởng tiềm tàng của nó tới du lịch, cũng như những đề xuất về giải pháp mà ngành Du lịch có thể áp dụng để thích ứng và giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu.


Trân trọng giới thiệu!

Hướng dẫn nhận file đầy đủ