Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Du lịch và phát triển cộng đồng ở Châu Á…

Du lịch và phát triển cộng đồng ở Châu Á – Phần I

Ở nhiều nước châu Á, Du lịch đã và đang trở thành một ngành mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP và góp phần tạo ra công ăn việc làm cho người lao động. Cùng với sự phát triển chung của du lịch, du lịch cộng đồng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo sinh kế, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, ngành Du lịch đã góp phần đạt được nhiều mục tiêu, chương trình giảm nghèo, nâng cao mức sống cộng đồng ở nhiều địa phương trên cả nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cũng đã có nhiều vấn đề nảy sinh và không phải ở đâu cũng cho thấy sự thành công về du lịch cộng đồng.


Với mục đích tham khảo kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng ở một số nước châu Á, Trung tâm Thông tin du lịch đã biên dịch, biên tập tài liệu “Du lịch và Phát triển cộng đồng ở Châu Á” do Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) tiến hành nghiên cứu với sự hỗ trợ kỹ thuật của trường Đại học Sun Yat-sen (Trung Quốc).


Trong bản tin này chúng tôi xin giới thiệu với độc giả 4 chương đầu (trong tổng số 14 chương) về một số mô hình thực tiễn ở các nước Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan. Các chương còn lại sẽ được xuất bản ở Bản tin quý I/2010.


Xin trân trọng giới thiệu
 

Hướng dẫn nhận file đầy đủ