Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Du lịch và phát triển cộng đồng ở Châu Á

Du lịch và phát triển cộng đồng ở Châu Á

Trong phần I ở Bản tin quý trước, chúng tôi đã giới thiệu với độc giả 4 chương đầu về một số mô thực tiễn về phát triển du lịch cộng đồng ở các quốc gia Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan.

Trong Bản tin số này, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu những chương còn lại của ấn phẩm “Du lịch và Phát triển cộng đồng ở Châu Á”. Ở phần này, độc giả sẽ tiếp cận nhiều nội dung phong phú về kinh nghiệm phát triển du lịch gắn với phát triển cộng đồng ở nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Iran, Sri Lanka… Đặc biệt, khi giới thiệu những mô hình kinh nghiệm quý báu đó, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) cũng đã đề cập đến Việt Nam chính là một trong những ví dụ điển hình về thành công trong việc đưa du lịch trở thành một công cụ hữu hiệu phát triển bền vững cộng đồng địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và đạt được những Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Chính phủ đã cam kết theo đuổi.
 

Xin trân trọng giới thiệu./.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ