Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Kinh nghiệm khai thác cơ sở lưu trú văn hóa…

Kinh nghiệm khai thác cơ sở lưu trú văn hóa truyền thống ở Hàn Quốc và Nhật Bản

Du lịch và văn hóa có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau. Du lịch tìm hiểu văn hóa truyền thống và tập quán của cộng đồng bản địa đang ngày càng được quan tâm và phát triển rộng rãi. Trong đó, mô hình lưu trú văn hóa truyền thống đang nổi lên trở thành xu hướng sản phẩm du lịch mới mang đến cho du khách trải nghiệm văn hóa khác biệt và gần gũi. Phát triển du lịch theo mô hình này cũng là một hình thức quảng bá văn hóa, tăng tính hấp dẫn cho điểm đến và góp phần nâng cao mức sống cho cộng đồng dân cư.

Nắm bắt xu hướng này, Trung tâm Thông in du lịch lựa chọn biên soạn, giới thiệu tới quý độc giả tài liệu của Tổ chức Du lịch thế giới “Kinh nghiệm khai thác cơ sở lưu trú văn hóa truyền thống ở Hàn Quốc và Nhật Bản” – vốn là hai quốc gia có lịch sử lâu đời, bản sắc độc đáo, có kinh nghiệm trong phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Hy vọng rằng, đây sẽ một tài liệu hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu khai thác mô hình lưu trú văn hóa truyền thống trở thành một sản phẩm du lịch  văn  hóa  dựa  trên  iềm  năng  đa  dạng  về  tài  nguyên  văn  hóa  của Việt Nam trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc và Nhật Bảntrong khai thác, phát triển thành công loại hình này.
Trân trọng giới thiệu./.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ