Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Ngân sách cơ quan Du lịch quốc gia 2008 –…

Ngân sách cơ quan Du lịch quốc gia 2008 – 2009 (Phần I)

Du lịch đang ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong thế giới hiện đại, mang lại sự đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc dân. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Với đóng góp quan trọng đó, hơn bao giờ hết vai trò của các cơ quan quản lý du lịch quốc gia ngày càng được chú trọng trong việc tạo ra hành lang, cơ chế và động lực cho sự phát triển du lịch mỗi quốc gia. Một trong những yếu tố then chốt bảo đảm duy trì và thúc đẩy hoạt động của cơ quan quản lý du lịch quốc gia là ngân sách hoạt động. Tuỳ theo đặc điểm của mỗi quốc gia, ngân sách du lịch quốc gia được phân bổ theo những cơ chế riêng và mỗi cơ quan du lịch quốc gia lại phân chia nhỏ ngân sách đó cho các hoạt động của mình tuỳ theo tính chất, mức độ ưu tiên trong kế hoạch chiến lược.

Trong các bản tin Quý I & Quý II (2011) Ban biên tập Bản tin du lịch xin giới thiệu Báo cáo về “Ngân sách cơ quan du lịch quốc gia 2008-2009” do Hiệp hội kinh doanh lữ hành quốc tế (TBP), Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Uỷ ban Lữ hành Châu Âu (ETC) phối hợp thực hiện. Thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo được tập hợp từ các cuộc điều tra khảo sát các cơ quan du lịch quốc gia, các tổ chức du lịch từ 62 quốc gia trên thế giới. UNWTO và ETC lần đầu tiên phối hợp nghiên cứu chủ đề này với mục tiêu trọng tâm là phát triển nguồn ngân sách, tăng cường các hoạt động thương mại điện tử, cũng như nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và vai trò của cơ quan du lịch quốc gia. Hy vọng báo cáo này sẽ góp phần cung cấp cho độc giả thêm một góc nhìn về đặc điểm cơ cấu tổ chức, vai trò trách nhiệm và ngân sách của cơ quan quản lý du lịch của một số quốc gia trên thế giới trong phạm vi nghiên cứu.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ