Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Ngân sách cơ quan Du lịch quốc gia 2008-2009 (Phần…

Ngân sách cơ quan Du lịch quốc gia 2008-2009 (Phần II)

Phần I (Bản tin du lịch Quý I -2011) đã giới thiệu với quý độc giả 4 chương, trong đó có các nội dung phân tích về cơ cấu, chức năng của Cơ quan du lịch quốc gia, các nguồn ngân sách, và cách thức các quốc gia phân bổ ngân sách dành cho các hoạt động cụ thể. Như đã giới thiệu ở Phần I, thông tin và dữ liệu trình bày trong báo cáo này được tập hợp từ phiếu khảo sát do UNWTO và ETC phối hợp với TBP thực hiện, trong phạm vi 62 quốc gia.

Trong Phần II, xin được cung cấp tới quý độc giả thông tin chi tiết về cuộc điều tra khảo sát với thành phần các quốc gia tham gia khảo sát, các bảng hỏi và tập hợp thông tin trả lời của các quốc gia. Tuy không phải tất cả các quốc gia đều có thể hoặc sẵn sàng cung cấp số liệu theo yêu cầu của cuộc khảo sát nhưng với những thông tin sẵn có, hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho quý độc giả trong việc nhìn nhận về quy mô, tính chất của một cuộc khảo sát quan trọng lần đầu tiên được UNWTO và ETC tiến hành, qua đó tìm cách mở rộng các nguồn ngân sách cho cơ quan du lịch quốc gia, thúc đẩy thương mại điện tử, củng cố cơ cấu tổ chức của cơ quan du lịch quốc gia, góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch.

Xin trân trọng giới thiệu.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ