Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Nghiên cứu thị trường du lịch outbound Trung Đông và…

Nghiên cứu thị trường du lịch outbound Trung Đông và Ấn Độ

Năm 2014 chứng kiến nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành Du lịch Việt Nam đến từ những tác động không thuận của tình hình kinh tế thế giới, xung đột quân sự, chính trị, sắc tộc, dịch bệnh, thiên tai. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tuy vẫn tăng trưởng so với năm trước nhưng tốc độ tăng đã giảm dần. Bối cảnh đó đòi hỏi ngành Du lịch Việt Nam bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống cần phải đa dạng hóa các thị trường nguồn, mở rộng các thị trường tiềm năng. Việc mở rộng thị trường bên cạnh đảm bảo nguồn khách đến cho Việt Nam còn đặt ra những yêu cầu về nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu, thị hiếu đối tượng khách mới, cách thức tiếp cận thị trường hiệu quả… Điều này cũng góp phần giúp ngành Du lịch nâng cao chất lượng đi vào chiều sâu theo đúng định hướng chiến lược phát triển du lịch đất nước.

Với tinh thần đó, Ban biên tập Trung tâm Thông tin du lịch lựa chọn giới thiệu tài liệu nghiên cứu 2 thị trường Trung Đông và Ấn Độ do Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC) phát hành. Trong khi Trung Đông là thị trường có tiếng với đối tượng khách chi tiêu cao với một số quốc gia được xếp vào hàng giàu nhất thế giới, thì Ấn Độ là quốc gia có dân số đông thứ 2 thế giới, nền kinh tế đang có tốc độ phát triển nhanh, là những thị trường nguồn rất tiềm năng đối với du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, những thị trường này có những đặc điểm riêng, tương đối khác biệt với thị trường khác do yếu tố văn hóa, tôn giáo. Do vậy, việc nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu, đặc điểm của những thị trường này sẽ góp phần định hình chính sách xúc tiến du lịch và xây dựng sản phẩm phù hợp, tăng cường thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.


Trân trọng giới thiệu!

Hướng dẫn nhận file đầy đủ