Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Nghiên cứu thị trường du lịch Outbound Xin-Ga-Po và In-Đô-Nê-Xi-A…

Nghiên cứu thị trường du lịch Outbound Xin-Ga-Po và In-Đô-Nê-Xi-A (Quý I – II)

Thời gian qua, Du lịch Việt Nam đã gặp phải nhiều khó khăn, thách thức đến từ những nguyên nhân khách quan và nội tại, làm ảnh hưởng đến lượng khách quốc tế đến. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, cần phải đa dạng hóa các thị trường nguồn, mở rộng các thị trường tiềm năng đối với Du lịch Việt Nam. Năm 2014, Trung tâm Thông tin du lịch đã xuất bản tài liệu nghiên cứu thị trường outbound Trung Đông và Ấn Độ. Tiếp nối mạch nghiên cứu này, phù hợp với chủ trương đa dạng hóa thị trường nguồn và hướng tới mốc hình thành Cộng đồng chung ASEAN vào cuối năm 2015 tới đây, Trung tâm Thông tin du lịch lựa chọn giới thiệu tài liệu nghiên cứu thị trường outbound Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a.

Là hai thị trường gần đối với Du lịch Việt Nam, trong khi Xin-ga-po là một quốc gia có trình độ phát triển cao, đầy tiềm năng với lượng khách outbound đông, chi tiêu cao, thì In-đô-nê-xi-a là đất nước có dân số đứng thứ 4 trên thế giới (số liệu năm 2012). Hai thị trường này có những đặc điểm riêng, tương đối khác biệt với thị trường khác đến từ yếu tố lịch sử, văn hóa, tôn giáo. Việc nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của những thị trường này là một hoạt động thiết thực hướng tới sự kiện hình thành Cộng đồng chung ASEAN, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chính sách quảng bá, xúc tiến thu hút khách và xây dựng sản phẩm phù hợp, tăng cường thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu!

Hướng dẫn nhận file đầy đủ