Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Phát triển sản phẩm Du lịch Đường sông Mê Kông

Phát triển sản phẩm Du lịch Đường sông Mê Kông

Du lịch đường sông dần trở thành một loại hình phổ biến, mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, ấn tượng và khác biệt hơn về cảnh sắc, khám phá những nét vân hoá độc đáo, đời sống và hoạt động thường ngày của người dân địa phương, cũng như các điểm tham quan hấp dẫn nằm ven sông. Nhu cầu du lịch đường sông của khách quốc tế có xu hướng ngày càng mở rộng nhất là những hành trình đến châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, với vị thế quan trọng kết nối nhiều nước và có ý nghĩa chiến lược đối với Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, sông Mê Kông hội tụ nhiều tiềm nâng phát triển du lịch. Điều quan trọng là khai thác hiệu quả tiềm nâng phong phú này, liên kết sản phẩm riêng có của từng quốc gia hình thành chuỗi du lịch gắn liền với sông Mê Kông, phát triển sản phẩm du lịch đường sông hấp dẫn toàn diện, trở thành một thương hiệu du lịch chung của khu vực.
Đặc biệt, trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tếASEAN được hình thành vào cuối nâm 2015, việc nghiên cứu tìm cách gắn kết, khai thác du lịch đường sông Mê Kông càng trở nên có ý nghĩa thiết thực, góp phần tâng cường sự gắn kết giữa các quốc gia thành viên và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.
Với ý nghĩa đó, nhằm mục đích phổ biến, cung cấp thêm thông tin nghiên cứu về lý luận, mô hình, kinh nghiệm phát triển du lịch đường sông, Trung tâm Thông tin du lịch lựa chọn giới thiệu tới quý độc giả tài liệu của Tổ chức Du lịch thế giới “Phát triển sản phẩm du lịch đường sông Mê Kông” (Mekong River-based Tourism Product Development). Tài liệu khái quát cơ sở lý luận về du lịch đường sông; phân tích thực trạng, nghiên cứu sản phẩm, thị trường và chính sách hiện tại của khu vực sông Mê Kông cũng như cơ hội và thách thức của phát triển du lịch đường sông; giới thiệu khung kế hoạch và chiến lược hành động để nâng cao chất lượng, số lượng và quy mô của du lịch dọc sông Mê Kông.

Hướng dẫn nhận file đầy đủ