Skip to content
  1. Home
  2. »
  3. Bản tin du lịch
  4. »
  5. Tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch

Tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch

Ngày nay, kinh doanh du lịch có sự cạnh tranh diễn ra không chỉ nằm trong phạm vi quốc gia (giữa các doanh nghiệp, các địa phương) mà cả trong phạm vi khu vực (giữa các nước) và cả các châu lục. Để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, nhà nước và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, các hiệp hội nghề nghiệp trong du lịch.., đã tìm mọi biện pháp để thu hút được nguồn khách du lịch lớn. Một trong những biện pháp đó là tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch.

Đối với các nước phát triển du lịch, tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch được thực hiện từ rất lâu trước với nguồn kinh phí lớn và với tính chuyên nghiệp cao. Ở Việt Nam kể từ khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, vấn đề tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến để thu hút vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ bắt đầu
được quan tâm. Thực tế, các vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế cả trên phương diện kinh nghiệm thực tiễn và tổng kết về mặt lý luận. Trong lĩnh vực du lịch, để thu hút một lượng khách du lịch nước ngoài vào nước ta đồng thời quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, Nhà nước, ngành Du lịch, các doanh nghiệp du lịch đã đầu tư cho công tác  tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài. Ở trong nước, các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội nghị, hội thảo đã tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về du lịch. Các lễ hội du lịch tại các địa phương đã được tổ chức hàng năm. Ngành Du lịch và các doanh nghiệp du lịch đã tham gia vào nhiều hội chợ du lịch của khu vực và quốc tế nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch để thu hút khách. Nhờ những hoạt động này, số lượng khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng, số lượng khách du lịch nội địa tăng trưởng lớn, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ngày càng phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao..v.v. Tuy vậy, hiệu quả của công tác tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch còn chưa cao và hạn chế, một trong những nguyên nhân là tính chuyên nghiệp của công tác này chưa cao, nhiều vấn đề về lý luận chưa được thống nhất về nhận thức, việc triển khai trong thực tiễn còn nhiều bất cập… Với mục tiêu tập hợp những kiến thức cơ bản trong lý luận về công tác tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, các doanh nghiệp du lịch, những chuyên gia làm công tác quảng cáo xúc tiến du lịch. Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch từ những khái niệm, sự cần thiết, nguyên tắc, cách thức tuyên truyền quảng bá và xúc tiến, các phương tiện quảng cáo, cũng như những quy định của pháp luật …, sao cho đạt hiệu quả cao.


Trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay, vấn đề thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, xúc tiến phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về hình thức, chất lượng thông tin ngày càng cao, vì vậy chắc chắn lượng thông tin trong cuốn sách này không đáp ứng hết được yêu cầu của người đọc. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của độc giả.

Tác giả
TS. Trịnh Xuân Dũng

Hướng dẫn nhận file đầy đủ