Skip to content

binhtitc

  1. Home
  2. Author Blogs

Phòng Hệ thống thông tin

1. Tổ chức xây dựng hoặc tham gia xây dựng, nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn về phát triển công nghệ thông tin của ngành du lịch; kế hoạch 5 năm, hàng năm, các dự án về công nghệ thông tin; đề xuất phương thức tổ

Xem tiếp

Phòng Kế hoạch, Tài chính

1. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về hoạt động của Trung tâm, về tài chính; phối hợp tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động tài chính của Trung tâm theo kế hoạch và quy định của pháp

Xem tiếp

Phòng Phát triển dịch vụ

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và chủ trì điều phối triển khai các hoạt động có thu theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án tạo lập và quảng bá thương hiệu Trung tâm Thông tin du lịch và tổ

Xem tiếp

Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng công nghệ

1. Làm đầu mối nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục Du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch.

2. Chủ trì và

Xem tiếp

Văn phòng Trung tâm Thông tin du lịch tại miền Trung

1. Tổ chức triển khai, thực hiện phát triển hoạt động của Trung tâm trên địa bàn đã được phân công.

2. Theo dõi, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh theo phân cấp của Giám đốc Trung tâm.

3. Tham gia thực hiện

Xem tiếp

Văn phòng Trung tâm Thông tin du lịch tại miền Nam

Chi nhánh Trung tâm Thông tin du Lịch tại miền Nam  là đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin du lịch- Tổng cục du lịch  có văn phòng đặt tại lầu 7, 146 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM,  thường xuyên phối hợp Trung tâm

Xem tiếp

Ra mắt giao diện mới trang Điểm đến bằng tiếng Anh

(TITC) – Chào mừng ngày kỷ niệm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7), ngày 1/7/2017, Trung tâm Thông tin du lịch chính thức cho ra mắt giao diện mới website www.vietnamtourism.com, giới thiệu chuyên trang Điểm đến du lịch (tiếng Anh) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả

Xem tiếp